O BIBLIOTECE - rys już historyczny

Biblioteka nasza mieści się na parterze budynku szkolnego, położonego w dzielnicy "Zaodrze". Po powodzi w 1997 roku niewiele z niej pozostało. Zatonął niemal cały księgozbiór liczący ok. 18 tys. woluminów. Straciliśmy też piękną czytelnię, miejsce której zajęła "Siłownia" należąca do katedry wychowania fizycznego. Przez długi czas - do 2004 roku - biblioteka zajmowała jedno pomieszczenie, w którym znajdowała się wypożyczalnia, cały księgozbiór /w tym - podręczny/ a także "kącik multimedialny". "Kącik" ten był naszym wielkim osiągnięciem, które zdołaliśmy zrealizować dzięki pomocy Fundacji im. Stefana Batorego w Warszawie. Fundacja ta znacznie przyczyniła się do odbudowania naszej biblioteki po klęsce powodzi, przydzielając nam fundusze na zrealizowanie projektu "Biblioteka Multimedialna".
 Jego twórcami była trójka nauczycieli naszej szkoły: Barbara Adamczyk - nauczyciel bibliotekarz, Rafał Sil - nauczyciel polonista i Stanisław Rożniatowski - nauczyciel informatyk.

Pomyśleliśmy, że odbudowując bibliotekę dobrze byłoby ją unowocześnić. Otrzymaną dotację przeznaczyliśmy na wyposażenie biblioteki w dwa komputery, drukarkę laserową oraz 60 edukacyjnych programów komputerowych. Jeden z komputerów umieściliśmy we wspomnianym wyżej "kąciku multimedialnym".

Znajdował się w nim regał z programami oraz stanowisko komputerowe wraz z małą drukarką. Komputer jest podłączony do Internetu i posiada program "KATALOG". Dostęp do tego katalogu daje czytelnikowi dużo większe i ciekawsze możliwości poszukiwania potrzebnej informacji, niż stwarza je katalog tradycyjny - kartkowy.
Drugi komputer służy głównie do wypożyczeń bibliotecznych - cały księgozbiór /liczący ponad 10 tys. woluminów/ jest już skomputeryzowany. Korzystamy z programu "Biblioteka szkolna MOL 2000+". Prace nad komputeryzacją trwały półtora roku. W czerwcu 1999 roku zakończyliśmy już wypożyczenia dokonywane metodą tradycyjną, a od września 1999 roku pracujemy już w nowym systemie.

Pomysł z "kącikiem multimedialnym" okazał się niezły i Fundacja Batorego przyznała nam następną dotację na zrealizowanie naszego drugiego projektu. Jego celem było uzupełnienie księgozbioru bibliotecznego głównie o lektury szkolne oraz fachową literaturę popularnonaukową.
Dzięki ofiarności licznych sponsorów i prywatnych osób udało nam się w dużym stopniu odtworzyć księgozbiór biblioteczny, a także wzbogacić jej zbiory o programy komputerowe. Jednym z jej podstawowych założeń reformy systemu oświaty jest zapewnienie uczniom możliwości korzystania ze zdobyczy technologii informacyjnej. Skomputeryzowana biblioteka szkolna wydajnie wspiera realizację tego zadania. W związku z wprowadzeniem nowego systemu wypożyczeń w bibliotece zmienił się jej charakter pracy. Możemy skorzystać z nowych, do tej pory niedostępnych możliwości. Odciążyłyśmy się od czasochłonnych prac rutynowych, dzięki czemu:

Obecnie nasza biblioteka posiada już dość bogaty księgozbiór. Jak przedstawia się jego struktura zobaczyć można na stronie "Statystyka". Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy przyczynili się do odbudowy naszej biblioteki, bo to głównie dzięki nim ona istnieje.

W listopadzie 2004 roku do biblioteki powróciła część zajęta dotychczas przez Siłownię. Biblioteka została przekształcona w Centrum Multimedialne. Znajdują się w nim 4 stoliki czytelniane, ksiegozbiór podręczny wraz z czasopismami oraz stoliki z ośmioma stanowiskami komputerowymi podłączonymi do Internetu i wyposażonymi w nagrywarkę DVD. Centrum jest także wyposażone w drukarkę laserową oraz skaner.
Multimedialne Centrum Informacji rozwija zainteresowania  uczniów, stwarza im możliwość kontaktów międzyludzkich, przygotowuje do twórczego myślenia a także wspiera nauczycieli w procesie dydaktycznym. MCI oferuje duży wybór czasopism dla uczniów i nauczycieli
Uczniowie chętniej odwiedzają bibliotekę, jest teraz dla nich bardzo atrakcyjnym miejscem w szkole. Jest to już biblioteka stwarzająca czytelnikowi nowoczesne i atrakcyjne warunki zdobywania wiedzy. Można o tym  przeczytać na stronie "Dzialalność biblioteki".

Oto jak teraz wygląda nasza biblioteka:

 

/strona główna/  /informacje/