DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEKI

1. ZASOBY BIBLIOTEKI

1/ Struktura księgozbioru /stan na 01.09.2010/

ilość woluminów: 13168 wol.
literatura piękna :7015 wol.
literatura z innych działów: 5671  wol.
czasopisma: 21 egz.
zbiory specjalne: 229 egz.

 

2/ Aktualność wydawnictw pedagogiczno-dydaktycznych

Dysponując  kwotami przeznaczonymi na zakup książek, biblioteka zawsze ma na uwadze zakup wydawnictw pedagogiczno-dydaktycznych. Jednak przeznaczone na nie kwoty nie są zadowalające. Spośród tych wydawnictw aktualnościami są książki z serii "Matura ..."

3/ Warsztat informacyjny biblioteki tworzy katalog  internetowy

4/ Wysokość kwot przeznaczonych na zakup aktualności wydawniczych w latach:

1999r.- 4.038 zł /w tym 3.344 zł dotacja sponsora/                2007 r. -  1926 zł

2000r - 1.839 zł                                                                          2008 r. -     490 zł

2001 r. - 888 zł                                                                            2009 r. -    510 zł

2002 r. - 3.286 zł                                                                         2010 r. -   612 zł

2003 r. - 593 zł

2004 r. - 675 zł

2005 r. - 1.090 zł

2006 r - 4.617 zl

II. CENTRUM MULTIMEDIALNE

Składa się z 2 pomieszczeń : magazynu oraz czytelni wyposażonej w  stanowiska komputerowe. Księgozbiór podręczny stanowią  wydawnictwa encyklopedyczne /umieszczone na 5 regałach/ oraz czasopisma i zbiór edukacyjnych programów komputerowych /66 egz./. Czytelnicy mają do dyspozycji 4 stoliki czytelniane oraz 9 stanowisk komputerowych, w tym jedno przeznaczone do korzystania z katalogu MOL. Wyodrębniono też  miejsce na "kącik maturzysty", w którym znajdują się Informatory dla kandydatów na studia, wszelkiego rodzaju broszury maturalne oraz książki z serii "Matura ..."

 

3/ Aktualne czasopisma dla uczniów i nauczycieli:

Aura
Gazeta Wyborcza
Mówią Wieki
Charaktery
Nowa Trybuna Opolska
Cogito
Świat Nauki
Wiedza i Życie
Wprost


Czasopisma dla nauczycieli

Biblioteka w Szkole
Biologia w Szkole
Chemia w Szkole
Geografia w Szkole
Magazyn Historyczny
Fizyka w Szkole
Polonistyka
Języki Obce
Głos Nauczycielski
Wiadomości Historyczne
Matematyka
Przegląd Oświatowy
Modelowe Nauczanie

III. JAK POPRAWIAMY AKTYWNOŚĆ CZYTELNICZĄ

1/ Comiesięczna informacja w gablocie bibliotecznej o stanie czytelnictwa w poszczególnych klasach /wykresy, wykazy najlepszych czytelników/
2/ Gazetki promujące nowości czytelnicze

 

3/ Stałe informowanie czytelników o nowościach bibliotecznych - wykaz nabytków książkowych

    4/ Wyodrębnienie ze zbiorów bibliotecznych regału z nowościami i umożliwienie czytelnikom  
        swobodnego dostępu do niego

5/ Stały kontakt z łącznikami z biblioteką

6/ Indywidualne rozmowy z czytelnikami na temat przeczytanych książek, pomoc w wyborach czytelniczych

7/ Propagowanie treści związanych z poszerzaniem wiedzy o mieście i regionie - zadanie realizowane na lekcjach edukacji czytelniczej i medialnej

8/ Spotkania z pisarzami i poetami

9/

Organizowanie imprez czytelniczych /różnorodne konkursy, spotkania z książką, bookcrossing ...itp/

10. Ekspozycje ciekawych książek

IV. INNE ZADANIA BIBLIOTEKI

1. Wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania

  • dostarczanie materiałów dydaktycznych z czasopism i Internetu - kserokopie artykułów oraz wydruk komputerowy umieszczony w skrzynce na dokumenty znajdującej się w pokoju nauczycielskim

2. Wspieranie nauczycieli w znajomości prawa oświatowego:

3. Działalność w grupach dyskusyjnych : prowadzenie korespondencji e-mail z nauczycielami mającymi swe konta w WODIiP /wymiana doświadczeń, wzajemna pomoc w rozwiązywaniu problemów /

d/ Organizowanie grupy szkoleniowej dla nauczycieli naszej szkoły "Internet. Podstawowe usługi i ich wykorzystanie" /rok szkolny 2000/2001/ oraz "Efektywne nauczanie -wykorzystanie tablicy interaktywnej" /rok szkolny 2004/2005/

4. Stały kontakt z wychowawcami klas

    5. Wyodrębnienie ze zbiorów biblioteki działu regionalnego "Opole - Opolszczyzna - Śląsk"

   6. Tworzenie nowych teczek tematycznych , w których 
       przechowywane  są materiały dydaktyczne z czasopism oraz
       Internetu -
włączenie ich jako broszury do księgozbioru bibliotecznego

   7. Sporządzenie na potrzeby biblioteki Informatora "Szkolna Biblioteka Multimedialna"

   8. Organizowanie w klasach maturalnych akcji "Zostaw po sobie pamiątkę".

9. Organizowanie kiermaszu taniej książki - impreza organizowana przy pomocy aktywu bibliotecznego. W maju , jako uczczenie Dni Książki sprzedawane są za symboliczną złotówkę otrzymane z darów książki. Zebrane pieniądze przeznaczamy na zakup lektur.

   10. Organizowanie "Giełdy podręczników"

Rok szk. 2005/2006

Rok szk. 2006/2007

W tym roku giełda cieszyła się ogromnym powodzeniem, o czym świadczą tłumy uczniów zarówno sprzedających jak i kupujących.

   11. Współpraca z Wojewódzką Biblioteką Pedagogiczną  oraz biblioteką Uniwersytetu Opolskiego - cykl lekcji dla klas maturalnych

   12. Organizowanie akcji "Młodzież liceum czyta dzieciom":

1. "Zaczarowany świat bajek"

 

  Uczniowie klasy IId /humanistycznej z fakultetem dziennikarskim/ przygotowali dzieciom z młodszych klas szkoły podstawowej imprezę czytelniczą "Zaczarowany świat bajek". Choć impreza miała na celu głównie czytanie, to odbyły się też konkursy, wspólna zabawa przy czytaniu wierszyków J.Tuwima oraz J.Brzechwy, pląsy w rytm muzyki M.Jeżowskiej, N.Kukulskiej oraz Arki Noego. Dzieci wspaniale się bawiły. Na zakończenie wszyscy zostali poczęstowani ciastkami /samodzielnie upieczonymi przez uczniów klasy II d/ i napojami.

 
                         

2. "Świat baśni j.Ch. Andersena"     
6 grudnia 2004 r uczniowie naszej szkoły ponownie włączyli się do akcji "Cała Polska czyta dzieciom". Tym razem klasa II f przygotowała imprezę mikołajkowo czytelniczą dla wychowanków Domu Dziecka w Chmielowicach. Uczniowie przebrani za różne postacie bajkowe /wiele strojów pożyczył nam Teatr Dramatyczny w Opolu/ zaprezentowali dzieciom wspaniałą zabawę czytając baśnie H.Ch. Andersena i  angażując najmłodszych słuchaczy w rozmaitych konkursach. Imprezę zakończył Mikołaj obdarzając każdego wychowanka skromną paczką oraz Snieżynka, która  zaprosiła wychowanków na poczęstunek upieczonymi przez uczniów ciastami.

3. "Zaczarowane kolory"

a/ Klasa II e w przedszkolu przy ul Niemodlińskiej 60a czyta "kolorowe" wiersze J.Brzechwy i J.Tuwima

 

b/ Klasa IIIg w przedszkolu "Kubuś" przy ul. Targowej

    13. Organizacja mini-galerii

a/ World Youth Days Colonia 2005

Otwarcie I Wystawy fotograficznej autorstwa Katarzyny Mazur - uczennicy kl.III e

 

b/ Wystawa prac graffiti

c/ wystawa prac plastycznych - konkurs "Wśród pomników kultury starożytnej"

 
  

          I miejsce: Olga Przewłocka 

           

     I miejsce: Dominika Iskra

           

          II miejsce: Katarzyna Woś

   III miejsce: Agnieszka  
                      Teodorowicz

 wyróżnienie: Magdalena  Dzięcioł      

wyróżnienie: Natalia Chruściel,
                                                       

wyróżnienie: Adam Kiryłowicz

 

            

 

    14. Wystawy okazjonalne: np. "Mikołaj Kopernik - patron naszego liceum"

   15. Prowadzenie grupy teatralnej "Miracidium" /z przerwami do roku 2005/

   16. Prowadzenie zajęć dla poszczególnych klas w porozumieniu z nauczycielami /np. prezentacja poradników, informatorów i innych pomocy dydaktycznych  maturzystom, sporządzanie bibliografii, warsztat informacyjny biblioteki – klasy I, wspieranie i inicjowanie prac projektowych... itp/

   17. Upowszechnianie działań twórczych młodzieży – prezentacja ich twórczości na stronach www biblioteki

   18. Prowadzenie w bibliotece spotkań z rodzicami,
        dyrektorami szkół, laureatami olimpiad szkolnych
         ...itp

   19. Prezentowanie dorobku szkoły w Internecie.

 

| strona tytułowa | do góry | | informacje |