WYKAZ LEKTUR

NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA   MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
 z dnia 29 sierpnia 2008 r.

I. Lektury dla klas I-III
II.
Lista lektur z języka polskiego obowiązujących na maturze.

I. Kształcenie w zakresie podstawowym:

1. Literatura polska:
Bogurodzica w kontekście poezji średniowiecznej;
Jan Kochanowski - pieśni, treny (wybór);
poezja baroku (wybór);
Ignacy Krasicki - satyry i liryki (wybór);
Adam Mickiewicz - Pan Tadeusz, Dziady cz. III;
wybrane sceny z dramatów romantycznych /w tym utwory Juliusza Słowackiego i Zygmunta Krasińskiego/
wybór poezji romantycznej (w tym utwory Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Cypriana Kamila Norwida);
Bolesław Prus - Lalka;
Eliza Orzeszkowa - Nad Niemnem /fragmenty/
wybór nowel pozytywistycznych
Henryk Sienkiewicz - wybrana powieść
 wybór poezji młodopolskiej;
Stanisław Wyspiański - Wesele;
Władysław Stanisław Reymont - Chłopi, tom I: Jesień;
Stefan Żeromski - Ludzie bezdomni, Przedwiośnie
Witold Gombrowicz - fragmenty prozy;
wybrany utwór z prozy polskiej XX wieku / w tym utwór Sławomira Mrożka i Tadeusza Różewicza;
Tadeusz Borowski - wybrane opowiadania;
Gustaw Herling-Grudziński - Inny świat;
wybór poezji XX wieku: (w tym utwory Bolesława Leśmiana, Leopolda Staffa, Juliana Tuwima, Marii Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej, Czesława Miłosza, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Zbigniewa Herberta, Tadeusza Różewicza, Mirona Białoszewskiego, Wisławy Szymborskiej, Stanisława Barańczaka, ks. Jana Twardowskiego);
wybrane fragmenty prozy dokumentalnej (reportaż, dziennik, pamiętnik) i eseistycznej;
utwory współczesne zaproponowane przez uczniów i nauczyciela;
Inne teksty kultury ( filmy, spektakle teatralne, utwory muzyczne, obrazy, słuchowiska, programy telewizyjne, teksty prasowe).

2. Literatura powszechna:
wybrany klasyczny dramat starożytnej Grecji;
Horacy - wybór pieśni;
William Szekspir - wybrany dramat;
Molier - wybrana komedia;
Johann Wolfgang von Goethe - Cierpienia młodego Wertera;
wybrana europejska powieść XIX wieku;
Joseph Conrad - wybrany utwór;
wybrana powieść XX wieku
 

Lektura przykładowa:
Piotr Skarga - Kazania sejmowe (wybór);
Ignacy Krasicki - Pieśń: Hymn do miłości Ojczyzny,
Stanisław Staszic - Przestrogi dla Polski (fragmenty);
 Adam Mickiewicz - Konrad Wallenrod;
Juliusz Słowacki - Kordian;
Zygmunt Krasiński - Nie-Boska komedia (wybrane sceny), Listy (wybór);
Henryk Sienkiewicz - Quo vadis, Potop;
Maria Dąbrowska - Noce i dnie;
Brunon Schulz - Sklepy cynamonowe (wybrane opowiadania);
Zofia Nałkowska - Granica;
Sławomir Mrożek - Tango;

Zofia Kossak-Szczucka - Pożoga *
Tadeusz Borowski - Pożegnanie z Marią (wybrane opowiadania);
Witold Gombrowicz - Ferdydurke;
Jan Paweł II - Pamięć i tożsamość;
 Ryszard Kapuściński - Cesarz;
abp Kazimierz Majdański - Będziecie Moimi świadkami..*.lub kardynał Stefan Wyszyński - Zapiski więzienne;
Sofokles - Król Edyp;
William Szekspir - Makbet;
Molier - Świętoszek;
Daniel Defoe - Robinson Crusoe;
Fiodor Dostojewski - Zbrodnia i kara;
Joseph Conrad - Lord Jim;
C. S. Lewis - Listy starego diabła do młodego*;
George Orwell - Folwark zwierzęcy.
Nauczyciel może wybrać utwory niewymienione w wykazie "Lektura przykładowa"

Kształcenie w zakresie rozszerzonym:

1. Literatura polska:
Jan Kochanowski - Treny;
wybrany dramat romantyczny Juliusza Słowackiego lub Zygmunta Krasińskiego;
Witold Gombrowicz - Trans-Atlantyk;
Maria Kuncewiczowa - Cudzoziemka;
Stanisław Ignacy Witkiewicz - Szewcy;
 

2. Literatura powszechna:
Dante Alighieri - Boska Komedia (fragmenty Piekła);
Johann Wolfgang von Goethe - Faust  /fragmenty/;
Franz Kafka - Proces;
Michaił Bułhakow - Mistrz i Małgorzata;

Lektura przykładowa:

Henryk Rzewuski - Pamiątki Soplicy (wybór);
Hanna Malewska - Sir Tomasz More odmawia*;
Wiesław Myśliwski - Kamień na kamieniu lub Antoni Libera - Madame*;
wybrany utwór polskich pisarzy emigracyjnych (Andrzeja Bobkowskiego*  i Józefa Mackiewicza*);
Włodzimierz Odojewski - Zasypie wszystko, zawieje.
Święty Augustyn - Wyznania (fragmenty)*;
Platon - Obrona Sokratesa*.

Nauczyciel może wybrać utwory niewymienione w wykazie "Lektura przykładowa"

* Niebieską czcionką zaznaczono książki aktualnie niedostępne w bibliotece szkolnej

 

II. *Lista lektur z języka polskiego obowiązujących na maturze

KOMUNIKAT DYREKTORA CKE W SPRAWIE LISTY LEKTUR DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

NA EGZAMIN MATURALNY OD MAJA 2009 ROKU

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2008 r. zmieniającego
rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego
w poszczególnych typach szkół (DzU Nr 159 poz. 992) dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej informuje, że na
egzaminie maturalnym z języka polskiego od maja 2009 roku obowiązywać będą następujące utwory:

na poziomie podstawowym

1. LITERATURA POLSKA

Bogurodzica w kontekście poezji średniowiecznej
− Jan Kochanowski – fraszki, pieśni i treny (wybór)
− Jan Andrzej Morsztyn – wybór wierszy
− Daniel Naborowski – wybór wierszy
− Wacław Potocki – wybór wierszy
− Ignacy Krasicki – bajki, satyry (wybór), Hymn do miłości ojczyzny
− Adam Mickiewicz – Romantyczność
− Adam Mickiewicz Pan Tadeusz
− Adam Mickiewicz Dziady cz. III
− Juliusz Słowacki Kordian: akt I, akt II, akt III sc. 5 i 6
− Zygmunt Krasiński Nie‐Boska komedia: część I, część III (scena w obozie rewolucji), część IV (scena w obozie
    arystokracji i scena finałowa)
− Adam Mickiewicz – wybór wierszy
− Juliusz Słowacki – wybór wierszy}
− Cyprian Kamil Norwid – wybór wierszy
− Bolesław Prus Lalka
− Eliza Orzeszkowa Nad Niemnem – fragmenty z tomu III: rozmowa Andrzejowej Korczyńskiej z synem, rozmowa Benedykta Korczyńskiego z synem
− Eliza Orzeszkowa Gloria victis
− Maria Konopnicka Mendel Gdański
− Bolesław Prus Kamizelka
− Henryk Sienkiewicz Potop
− Kazimierz Przerwa‐Tetmajer – wybór wierszy
− Jan Kasprowicz – wybór wierszy
− Leopold Staff – wybór wierszy z różnych epok
− Stanisław Wyspiański Wesele
− Władysław Stanisław Reymont Chłopi (t. I)
− Stefan Żeromski Ludzie bezdomni
− Stefan Żeromski Przedwiośnie
− Witold Gombrowicz Ferdydurke – rozdz. II, III, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV
− Zofia Nałkowska Granica
− Tadeusz Borowski Pożegnanie z Marią (Pożegnanie z Marią, U nas, w Auschwitzu ..., Proszę państwa do gazu,
    Bitwa pod Grunwaldem)
− Gustaw Herling‐Grudziński Inny świat
− Bolesław Leśmian – wybór wierszy
− Julian Tuwim – wybór wierszy
− Maria Pawlikowska‐Jasnorzewska – wybór wierszy
− Czesław Miłosz – wybór wierszy
− Krzysztof Kamil Baczyński – wybór wierszy
− Tadeusz Różewicz – wybór wierszy
− Zbigniew Herbert – wybór wierszy
− Miron Białoszewski – wybór wierszy
− Wisława Szymborska – wybór wierszy
− Stanisław Barańczak – wybór wierszy
− Jan Twardowski – wybór wierszy
− Sławomir Mrożek Tango
− Hanna Krall Zdążyć przed Panem Bogiem

Uwaga: wymagana jest także znajomość kontekstów biblijnych, antycznych i innych.

2. LITERATURA POWSZECHNA

− Sofokles Król Edyp
− Horacy – wybór pieśni
− William Szekspir Makbet
− Molier Świętoszek
− Jan Wolfgang Goethe Cierpienia młodego Wertera
− Fiodor Dostojewski Zbrodnia i kara
− Joseph Conrad Jądro ciemności
− Albert Camus Dżuma

na poziomie rozszerzonym

jak na poziomie podstawowym, a ponadto:

1. LITERATURA POLSKA

− Jan Kochanowski Treny
− Juliusz Słowacki Kordian
− Witold Gombrowicz Trans-Atlantyk
− Maria Kuncewiczowa Cudzoziemka
− Stanisław Ignacy Witkiewicz Szewcy

2. LITERATURA POWSZECHNA

− Dante Boska Komedia – fragmenty Piekła
− Jan Wolfgang Goethe Faust – część I: fragmenty sceny w pracowni (rozmyślania Fausta o sobie i swoim życiu,
    rozmowa z Mefistofelesem)
− Franz Kafka Proces
− Michaił Bułhakow Mistrz i Małgorzata

Uwaga: tematy na poziomie rozszerzonym będą zobowiązywać do analizy i interpretacji utworów spoza wyżej wymienionych, ale utrzymanych w znanej uczniom poetyce lub konwencji.

                                      | strona główna | | do góry |