RECENZJE EDUKACYJNYCH PROGRMÓW KOMPUTEROWYCH

SŁOWNIKI. ENCYKLOPEDIE
PRAWO
RELIGIA
CHEMIA
JĘZYK ANGIELSKI
JĘZYK NIEMIECKI
JĘZYK POLSKI
GEOGRAFIA
NAUKI BIOLOGICZNE
ASTRONOMIA
FIZYKA
MATEMATYKA
SZTUKA-FILM
MUZYKA
NAUKI TECHNICZNE
NAUKA I WIEDZA
SPORT
GRAFIKA

SŁOWNIKI. ENCYKLOPEDIE/OGÓLNE

MULTIMEDIALNA ENCYKLOPEDIA POWSZECHNA - FOGRA
Dzieło w całości polskie, bazujące na opracowanej przez Oficynę Wydawniczą "Fogra" 20 - tomowej Popularnej Encyklopedii Powszechnej. Zawiera: przyjazny i atrakcyjny graficznie interfejs: rozbudowane opcje wyszukiwania haseł : bogaty system połączeń hipertekstowych; dodatkowe programy /Galeria, Sławni Ludzie, Kultury Starożytne, Monumenty Świata, Fizyka, Chemia/. Na jednej płycie CD znajduje się : 82 tysiące haseł, 3 tys. zdjęć, ilustracji, map, m.in: najbardziej egzotycznych miejsc na Ziemi, zbiorów sztuki, zwierząt i roślin z całego świata; 18 min. filmów archiwalnych, ilustrujących najważniejsze wydarzenia współczesnej historii świata; 20 min. animacji edukacyjnych, wyjaśniająćych zjawiska przyrodnicze i fizyczne; 90 min muzyki i 180 hymnów państwowych.
Komputerowy Słownik Języka Polskiego
Encarta. Encyklopedia
Słownik angielsko-polski i polsko-angielski
Encyklopedia multimedialna PWN

SŁOWNIKI ANGIELSKO-POLSKIE  POLSKO-ANGIELSKIE
To komplet  słowników na jednej płycie CD.-ROM: naukowo-techniczny, informatyczny, pro-audio, biznesmena, WNT, powszechnie stosowane skróty angielskie. Znajdujące się na płycie słowniki zawierają ponad 301 tys. haseł i ponad 412 tys. znaczeń. Ponieważ jednak każdy ze słowników stanowi integralną całość, niewielka część haseł powtarza się. Łącznie słowniki zawierają 279 tys. różnych haseł, w tym: terminy techniczne i naukowe z różnych dziedzin nauki i techniki, terminy informatyczne, terminy z języka biznesu i korespondencji handlowej, unikalne terminy dotyczące nagrań dźwiękowych, kilka tysięcy angielskich skrótów ogólnych i technicznych, współczesne słownictwo ogólne, wyrażenia i zwroty potoczne, liczne przykłady użycia wyrazów w zdaniach.

.ENCYKLOPEDIA  MULTIMEDIALNA  PWN /edycja 1998/
Encyklopedia multimedialna PWN jest encyklopedią uniwersalną. Zawiera około 40 tysięcy haseł, obejmujących swym zakresem wszystkie dziedziny wiedzy, około 4 tys. ilustracji, 40 animacji, 20 godzin nagrań dżwiękowych i 20 minut sekwencji filmowych. Hasła encyklopedii to w większości poprawione i uaktualnione hasła Małej Encyklopedii Powszechnej PWN, ilustracje zaś w większości pochodzą z zestawu 6-tomowej Nowej Encyklopedii Powszechnej PWN. Materiał ten został w znacznym stopniu rozszerzony o nowe hasła, w tym obszerne, bogato ilustrowane hasła przeglądowe, przygotowane specjalnie na potrzeby encyklopedii multimedialnej. Wzbogacony został też zestaw ilustracji: obok ilustracji statycznych, takich jak rysunki i fotografie ( do których dołączono obszerniejsze niż w przypadku wydań książkowych podpisy ), w encyklopedii znalazły się ilustracje dynamiczne - sekwencje filmowe, animacje, nagrania dźwiękowe a także tzw. Interakcje, które wymagają aktywnego uczestnictwa użytkownika.

ENCARTA98. ENCYKLOPEDIA
Encyklopedia napisana w języku angielskim, zawiera 27 tys. artykułów, 126 filmów video i animacji, 9 godz. dźwięku, 8 tys. zdjęć i ilustracji, 800 map z dzedziny sztuki, literatury, sportu, historii, geografii, religii i filozofii.

PRAWO

BIBLIOTEKA  PRAWA
To przyjazny użytkownikowi program komputerowy, którego zadaniem jest przystepna prezentacja tresci aktów prawnych zawierających regulacje różnych dziedzin zycia społecznego. Efektowna i praktyczna szata graficzna sprawia, że obsługa programu jest łatwa i przyjemna. Użytkownik widzi na ekranie prawdziwą bibliotekę książek z tekstami aktów prawnych. Program, w pełni wykorzystując możliwości komputera, zapoznaje użytkownika z poszukiwanymi przepisami oraz ułatwia ich czytanie i zrozumienie, oferując m.in. bogatą Encyklopedię pojęć prawniczych, składającą się z ponad 3500 haseł. Biblioteka prawa zawiera ponadto szczegółowy  Skorowidz rzeczowy (indeks), którego użycie umozliwia natychmiastowe odnalezienie przepisu dotyczącego konkretnego tematu.

RELIGIA

OJCIEC  ŚWIĘTY - człowiek, myśl, pontyfikat
Pierwszy  w języku polskim produkt na płycie CD. ROM poświęcony osobie Papieża Jana Pawła II.Opracowanie przedstawia bogaty materiał zdjęciowy, kilkadziesiąt minut sekwencji zdjęciowych, ciekawą ilustrację muzyczną oraz bogate komentarze tekstowe. Wszystko to sprawia, że otrzymaliśmy wspaniały materiał dokumentacyjny. Dzięki niemu możemy nie tylko powrócić myślą do przeżyć sprzed lat, przypomnieć sobie historię i dzień dzisiejszy Pontyfikatu Jana Pawła II, Jego działalność i nauczanie, ale przede wszystkim możemy na nowo przeżyć dziś, we własnym domu, spotkanie z naszym Wielkim Rodakiem i doświadczyć bogactwa Jego wiary, Jego ducha, Jego człowieczeństwa.

BIBLIA TYSIĄCLECIA
Poznański Wydział Teologiczny wraz z Wydawnictwem Pallottinum proponują nową formę spotkania z Pismem Świętym w wersji dla Windows. Prosta obsługa, atrakcyjna szata graficzna , przygotowana w wersji HTML, sprawiają, że z tekstu biblijnego może skorzystać każdy. Pomysł nowoczesnego, interaktywnego wydania Biblii zrodził się w związku z wizytą Jana Pawła II w Poznaniu. Obecne wydanie, zapoczątkowane dwoma edycjami specjalnymi, jest jubileuszowym zaproszeniem do otwarcia Biblii. Wszystkie księgi zilustrowano pięknymi fotografiami polskich Tatr.

CHEMIA

CHEMIA  W SZKOLE  ŚREDNIEJ - TESTY  EGZAMINACYJNE
Dyskietka reklamująca książkę pod tym samym tytułem. Zawiera pytania umożliwiające przeprowadzenie testów sprawdzających. Użytkownik może sprawdzić swoje wiadomości wybierając menu: z zakresu materiału (cały materiał), tryb pracy (trening lub egzamin), liczbę pytań i sposób ich wybierania (kolejno lub losowo) oraz średni czas odpowiedzi na jedno pytanie. Program kontroluje przebieg pracy i komentuje jej wysiłki. Zawiera niezbędne "narzędzia" ułatwiające obliczenia i wnioskowania, jak: układ okresowy i dane o pierwiastkach, masy molowe, skład elementarny dowolnych związków stężenia i skład procentowy mieszanin, kalkulator. Atrakcyjną opcję programu stanowi "edytor zestawów pytań", za pomocą którego użytkownik może sam utworzyć dowolne zestawy pytań i określić sposób pracy.

CHEMISTRY
Kurs chemii na poziomie szkoły średniej wydany w języku angielskim. Zawiera ponad 60 tematów lekcyjnych w formie interaktywnego wideo, ponad 400 praktycznych zadań z chemii rozwiązywanych krok po pkroku, zawiera również tabelę okresową układu pierwiastków.

JĘZYK ANGIELSKI

EURO PLUS+. INTERAKTYWNY KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO
To uniwersalny i wszechstronny program do interaktywnej nauki języka angielskiego. Jeden z najlepszych dostęnych na świecie kursów językowych . W pełni multimedialna aplikacja tworzy system edukacyjny, którego skuteczność przewyższa wielokrotnie wszelkie dotychczasowe metody nauki. Nagrania dźwiękowe, krótkie scenki video, kolorowa grafika, interakcyjne ćwiczenia językowe tworzą doskonałe narzędzie edukacyjne, które rozwiązuje wszelkie problemy i uciążliwości związane z nauką języka angielskiego. Bogactwo materiału uzupełniane jest szeroką gamą różnorodnych ćwiczeń językowych: 20 typów ćwiczeń, z których większość występuje w kilku odmianach, gwarantuje, że nauka z programem nie może być nudna. Kurs zawiera 150 godz. intensywnej nauki - różnorodny zestaw ćwiczeń i tekstów językowych, bardzo obszerny zestaw nagrań dźwiękowych, możliwość dokonywania własnych nagrań, krótkie filmy video przedstawiające dialogi, setki zdjęć i rysunków ilustrujących materiał językowy.

SŁOWNIK POLSKO-ANGIELSKI, ANGIELSKO-POLSKI
Zawiera 80 tysięcy haseł i ponad 120 tysięcy znaczeń , posiada możliwość odsłuchiwania wszystkich angielskich haseł, prezentuje obecny stan języka mównionego i pisanego, wyszukuje hasła spełniające kryteria definiowane przez użytkownika, posiada moduł testujący optymalizujący tempo zapamiętywania wszystkich haseł, istnieje możliwość pracy z interfejsem graficznym lub standardowym. Zawiera: tabele form gramatycznych, rozwinięcia skrótów ułatwiających właściwe zrozumienie haseł, istnieje możliwośćdodawania własnych haseł wraz z opisami oraz rozszerzania słownika o nowe bazy językowe. Wygodna współpraca z edytorami tekstu.

JĘZYK NIEMIECKI

EURO PLUS+. SPRACH KURS DEUTSCH
Uniwersalny i wszechstronny program do interaaktywnej nauki języka niemieckiego. Jeden z lepszych kursów językowych używany niemal we wszystkich krajach. Jest bardzo wszechstronny i szeroko znany na świecie. Kurs składa się z 3 części: dla początkujących, średniozaawansowanych i zaawansowanycch. Program zawiera bogaty materiał językowy; różżnorodny zestaw ponad 20 typów ćwiczeń i tekstów językowych, nagrania dźwiękowe słów, zdań, dialogów, scenek rodzajowych, objaśnień gramatycznych; filmy wideo przedstawiające różnorodne aspekty języka potocznego; kolorowe zdjęcia i rysunki ilustrujące materiał językowy. Istnieje możliwość dokonywa-
nia własnych nagrań dźwiękowych.

JĘZYK POLSKI

KOMPUTEROWY SŁOWNIK JĘZYKA POLSKIEGO
Słownik zawiera 110 tys. haseł - dwa słowniki PWN na jednym dysku CD-ROM: trzytomowy Słownik języka polskiego i Słownik wyrazów obcych. Program posiada wbudowany program analizy morfologicznej , zaawansowane sposoby wyszukiwania informacji, drukowania artykułów hasłowych, współpraca z edytorem tekstu - Word.

DYKTANDO
Dyktando jest programem edukacyjnym, ułatwiającym naukę ortografii i interpunkcji. Z programu korzystać można w trybach: ucznia i nauczyciela. W pierwszym z nich uczeń pisze na klawiaturze tekst dyktowany przez komputer. Program na bieżąco analizuje opisywane zdania, dostosowując tempo dyktowania do możliwości ucznia. Po zakończeniu dyktanda wyświetlany jest poprawiony tekst, lista popełnionych błędów oraz ocena, uwzględniająca wiek oraz możliwości piszącego. Informacje te zapisywane są w raportach, umożliwiających śledzenie postępów w nauce. Tryb nauczyciela przeznaczony jest dla osób przygotowyjących własne teksty dyktanda. Wyspecjalizowany edytor ułatwia wprowadzanie wzorcowego tekstu, zaznaczanie poszczególnych kategorii błędów oraz pisowni wariantowej. Dostępny w pakiecie Edytor Fraz umożliwia synchronizację tekstu z dźwiękiem, odtwarzanym w czasie przeprowadzania dyktanda. Do programu dołączono ćwiczenia sprwadzające pisanie z pamięci i dyktndo zapobiegawczo-utrwalające.

LITERAT
Program ten przeznaczony jest głównie dla maturzystów, ale polecany jest również nauczycielom języka polskiego i ucznim szkół średnich. Zawiera opracowania 250 tematów, jakie mogą pojawić się na egzaminach maturalnych. Jego rozbudowana struktura podzielona jest na epoki literackie, życiorysy twórców, hasła encyklopedyczne oraz przykladowe wypracowania. Prezentowany materiał uatrakcyjniono o następujące elementy multimedialne: fotografie, filmy i dźwięki. Program zawiera logicznie usystematyzowany podział na : ogólną charakterystykę epoki, hasła, prądy i ugupowania literackie oraz opracowane pytania problemowe, a także odbicie epoki literackiej w sztuce danego oktesu.

WIELKIE DZIEŁA LITERATURY POLSKIEJ
Leksykon od Galla Anonima do Szymborskiej. Zawiera systematyczne artykuły 0 200 dziełach literatury polskiej - takich, które znaćtrzeba; noty biograficzne o pisarzach; obrazy epok literatury w sesjach i tabelach; kalendarium wydarzeń literackich i kulturalnych ostatniego tysiąclecia; słowniczki terminów, rodzajów i gatunków literackich; obszerne wypisy literatury polskiej; filmografię; prozę i poezję w interpretacji autorów; quiz z literatury - 500 pytań; ; dzieje sztuki polskiej; 700 barwnych fotografii.

LEKTURY DO SZKOŁY ŚREDNIEJ
Teksty 33 najważniejszych lektur i ich szczegółowe omówienia.

GEOGRAFIA

NAJPIĘKNIEJSZE  MIASTA ŚWIATA: PARYŻ, LONDYN,NOWY  JORK
To multimedialny program o trzech wielkich miastach świata, który stanowi połączenie albumu zdjęciowego z informatorem w formie przewodnika. Doskonałej jakości zdjęcia prezentują najciekawsze  miejsca trzech odmiennych w charakterze metropolii świata, ich zabytki i architekturę. Program zawiera ponad 150 doskonałej jakości zdjęć ryb, slide show, umożliwiający oglądanie samych zdjęć; informacje pogrupowane w ośmiu kategoriach tematycznych; czytelne menu z trójwymiarową grafiką; praktyczne porady dla turystów; ważne telefony; muzykę w tle. Program zadowoli miłośników ciekawostek geograficznych i stanowi zbiór porad  dla zapalonych turystów, którzy nie wybierają się za granicę, jest to niepowtarzalna okazja do poznania ciekawych zakątków świata bez ruszania się z domu.

PEREŁKI  EUROPY  ŚRODKOWEJ
Program przedstawia najciekawsze i zarazem najpiękniejsze zakątki Polski, Węgier, Czech i Słowacji. Dzięki programowi użytkownik przeniesie się w nie znane mu miejsca, by podziwiać misterność witraży kościelnych, surowość i wielkość budowli architektonicznych oraz malowniczość krajobrazów. Materiały zebrane przez  twórców przybliżą wiedzę z zakresu historii i geografii przedstawionych państw. Dzięki tekstom stworzonym przez specjalistów program zawiera, oprócz walorów poznawczych, także pierwiastek edukacyjny. Różnorodne kolorowe zdjęcia oraz akwarele, wykonane przez artystów w jednej tonacji barwnej, prezentują: kościoły, pałace, zamki, dworki, fasady, zabytkowe drzwi, portale, rzeźby, obrazy i wiele innych dzieł sztuki.

MULTIMEDIA  ALBUM  OF  POLAND
To multimedialny album o Polsce ze specjalnym ukazaniem Krakowa / w wersji czterojęzycznej/. Program pozwala  poznać lub odkryć na nowo Piękno Polski i Krakowa.; dowiedzieć się , co czyni Polskę i Kraków tak wyjątkowym miejscem; jak znaleźć w Krakowie dobry hotel, restaurację itp. Można wyszukać interesujące niespodzianki, obejrzeć tańce góralskie, Lajkonika, ziejącego ogniem smoka wawelskiego, Papieża  odwiedzającego swe rodzinne miasto, stary żydowski Kazimierz w Krakowie oraz znacznie więcej interesujących fragmentów wideo.

BUDOWA  EWOLUCJA ZIEMI
Program przedstawia budowę wnętrza Ziemi i jej dzieje. Dysk składa się z trzech części: Budowa Ziemi, Ewolucja Ziemi oraz Minerały i skały. Na niemal trzystu interaktywnych ekranach ukazano poszczególne etapy rozwoju naszej planety, znaczenie procesów geologicznych oraz ważniejszych katastrof determinujących przemiany Ziemi. Omówiono także właściwości oraz znaczenie skał i minerałów. Publikację wzbogacają filmy i animacje (trwające w sumie kilkadziesiąt minut) , a także liczne elementy interaktywne. Użytkownicy CD.-ROM-u  mogą zapoznać się także z rozmaitymi poglądami i wyobrażeniami na temat powstania i budowy Ziemi. Mogą również zobaczyć, jak poglądy te zmieniały się z biegiem lat. Program zawiera pierwszy w Polsce multimedialny Katalog skał i minerałów. Liczne zdjęcia oraz krótkie charakterystyki w interesujący sposób prezentują naturalne skarby naszej planety. Uzupełnieniem publikacji jest słownik, w którym wyjaśniono pojęcia z zakresu geologii historycznej i dynamicznej oraz przedstawiono sylwetki twórców teorii rozwoju Ziemi.

LEKSYKON  MIEJSCOWOŚCI  POLSKICH
Leksykon zawiera  najciekawsze, starannie przygotowane, fotografie setek miejscowości. Dzięki opcji "Prezentacje" można je wszystkie obejrzeć. Tematyczne projekcje "Zabytki", "Krajobrazy", "Obrzędy", "Herby miast" pozwalają przenieść się i poznać najbardziej interesujące zakątki naszego kraju. Indeks 45 tys.  miejscowości pozwoli ustalić położenie, przedstawi historie, poda informacje ogólne i pokaże co warto zobaczyć w najciekawszych miejscowościach Polski. Dział turystyka to trasy wycieczkowe, baza noclegowa, gastronomia oraz wiele przydatnych informacji teleadresowych. To wszystko można wydrukować.

TATRY -  GÓRY POLSKIE
Bogaty, multimedialny przewodnik po Tatrach, Zakopanem i okolicach zainteresuje wszystkich miłośników wypraw. Pokaże przepiękne górskie krajobrazy dolin, widoki szczytów, przełęczy i wodospadów. Przeniesie w samo serce polskiej, regionalnej tradycji, w cudowny świat gawęd, góralskiej muzyki i folkloru. Ponadto stanowi niezbędny poradnik dla zapalonych wędrowców i narciarzy. Znajdą tu mapy i najbardziej aktualne informacje dotyczące turystycznych szlaków, noclegów czy tras narciarskich. Przewodnik zadowoli aktywnych wycieczkowiczów, jest również ciekawą propozycją dla amatorów dalekich, wirtualnych podróży w domowym zaciszu. Program zawiera: 500 doskonałej  jakości zdjęć, 55 filmów video, 350 stron tekstów, 56 animowanych szlaków turystycznych, 20 trój-wymiarowych panoram, mapy Tatr i Zakopanego, 5 autentycznych góralskich gawęd, 5 gatunków góralskiej muzyki.

ENCYKLOPEDIA ŚWIATA. AMERYKA POŁUDNIOWA
Jest połączeniem bogatej biblioteki wizualnej i fachowego kompendium wiedzy. Dwie płyty CD zawierające ponad 900 zdjęć, 45 minut filmów i opowieści słynnego podróżnika Tony Halika, bogaty atlas map oraz zestaw 13 interaktywnych prezentacji.

ATLAS ŚWIATA
To najbogatsze multimedialne kompendium wiedzy o naszej planecie w jężyku polskim. Zawiera szczegółowe mapy polityczne i fizyczne świata oraz 300 map statystycznych i wykresów, 1500 artykułów zawiera bogate wiadomości o historii, gospodarce, polityce i klimacie wszystkich państw świata. Po kliknięciu w opisie kraju lub miasta odpowiednią ikonę, pojawia się mapa jego okolic. 40 animacji wypraw odkrywców pokazuje jak człowiek rozszerzał granice znanego mu świata. Encyklopedia geografii zawiera informacje z geografii fizycznej i społecznej, pozwalając zrozumieć istotę procesów zachodzących na Ziemi i w kosmosie. Interaktywny globus pozwala obejrzeć przestrzenny model kuli ziemskiej z dowolnego miejsca.

SZKOLNY ATLAS POLSKI
Program zawiera kilkadziesiąt map tematycznych Polski oraz kilkadziesiąt kategorii danych statystycznych /dostępnych pod postacią kartodiagramów/ umożliwiających ich edycje, wzajemne nakładanie, a takżże drukowanie. Każda mapa posiada "inteligentną" legendę. Atlas może być nieocenioną pomocą dla tych wszystkich, którzy interesują się geografią.

3D ATLAS
Wędruj po 12-tu trójwymiarowych globach podziwiając krajobrazy z 9 poziomów przybliżeń: od szczytu Mount Everest po dno rowu Aleuckiego. Informacje opracowano w oparciu o trzy różne schematy - mapy śodowiskowej, politycznej i fizycznej. Bogate dane statystyczne każdego państwa. Migawki video dokumentujące niektóre procesy zachodzące na kuli ziemskiej: od rosnącego przegrzania po zagrożone gatunki. "Pocztówki" z wielu krajów, trójwymiarowe zdjęcia z całego świata wykonane podczas lotów oraz za pośrednictwem satelity. Program bazuje na obrazach trzech globów przedstawiających Ziemię w ujęciu środowiskowym, politycznym i fizycznym.

EUROREGION NYSA
Przedstawia połóżenie geograficzne, bogactwo naturalne i historyczne Euroregionu Nysa, obejmującego swym zasięgiem zachodnio-połdniową Polskę i połdniowo-wschodnie Niemcy oraz północno- -zachodnią część Republiki Czeskiej

ENCYKLOPEDIA  ŚWIATA.  AMERYKA  PÓŁNOCNA
Encyklopedia stanowi udane połączenie biblioteki audiowizualnej z doskonale dobraną bazą informacji tekstowych i statystycznych. Jej walory użytkowe znacznie przewyższają tradycyjne podręczniki szkolne. Pewnie dlatego część pierwsza - "Ameryka Południowa" bardzo szybko zyskała aprobatę Ministerstwa Edukacji Narodowej. Znalazła się nawet na liście, zalecanych przez ministerstwo, środków dydaktycznych do nauki geografii. Teraz Optimus Nexus oddaje w ręce nauczycieli, uczniów i wszystkich, którzy pasjonują się geografią drugą część Encyklopedii Świata - Amerykę Północną. Zawiera ona znacznie więcej materiału niż jej poprzedniczka. Na dwóch płytach CD.-  ROM udało się zmieścic 2136 kolorowych zdjęć o dużej rozdzielczości, piętnaście trwających ponad 40 minut filmów z opowieściami Tony Halika oraz 30 minutowy zestaw interaktywnych prezentacji opisujących geografię, historię i prehistorię oraz współczesne aspekty życia mieszkańców Ameryki Północnej.

ATLAS POLSKI
To unikatowe połączenie szczegółowych map i bogatej zawartości multimedialnej. Na atlas składa się mapa ogólnogeograficzna w skali 1:1 dostępna w 5 poziomach powiększania, plany 7 największych miast i 150 map tematycznych. Dzięki zastosowaniu kompresji fraktalnej zamieszczono ponad 1100 doskonałej jakości zdjęć i 80 minut filmów o wysokiej rozdzielczości w standardzie cyfrowym DV. Dokładnie opisano 900 najciekawszych obiektów turystycznych, do każdego załączono przynajmniej 1 zdjęcie. Na dodatkowej płycie znajduje się "Raport o Polsce", który zawiera 120 artykułów o ustroju, polityce, gospodarce, społeczeństwie i kulturze, a także wykresy, reportaże i wywiady z czołowymi politykami i społecznikami, przedstawia szczegółowy obraz Polski lat dziewięćdziesiątych.

NAUKI BIOLOGICZNE

ENCYKLOPEDIA ZWIERZĄT
Zawiera 700 unikalnych zdjęć i ilustracji, 85 oryginalnych filmów video /45 min./ oraz fachowy komentarz. pozwala na bardzo szczegółowe poznanie: miejsca występowania, sposobu rozmnażania, odżywiania, rozmiarów ciała ubarwienia, dlugość życia i innych cech charakterystycznych u ssaków. Wiele sposobów i metod wyszukiwania pozwala na szybkie znalezienie interesujących informacji. Druga płyta CD zawiera prezentacje wybranych zagadnień: udomowienie, geograficzne rozmieszczenie zwierząt. Wysoka jakość informacji, popartych bogatym materiałem zdjęciowym i filmowym, stanowi ciekawą, ujętą w przejrzystą formę, wędrówkę po świecie zwierząt.

ENCYKLOPEDIA CZŁOWIEKA
Jedyna w swoim rodzaju, interaktywna podróż do wnętrza ludzkiego organizmu. Dzięki programowi poznajemy nazwy części ciała, ich położenie, budowę i zasadę funkcjonowania. Doskonały merytoryczne tekst, wysokiej jakości ilustracje, wykorzystanie mikrofotografii oraz pełna multimedialość programu sprawiają, że wartość edukacyjna encyklopedii jest bardzo duża. Zawiera 171 animacji, 25 sekwencji wideo, 18 modeli trówymiarowych, 90 min. dźwięku, łatwy w obsłudze, przyjazny interfejs.

ENCYKLOPEDIA  DINOZAURÓW
Środek dydaktyczny zalecany przez ministra edukacji narodowej do nauczania biologii z higieną i ochroną środowiska na poziomie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej. W Encyklopedii dinozaurów współczesność przeplata się z mezozoikiem- najnowocześniejsza technika komputera obok skamieniałych kości, zębów i pazurów dawno wymarłych istot. W tajemniczym muzeum przypominającym jaskinię znajdują się ruchome eksponaty, aktywne ekrany, liczne filmy i animacje. Na naszych oczach ożywają dinozaury. Odwiedzamy zaginiony świat. Możemy zajrzeć w paszczę tyranozaura, zejść po wydłużonej szyi diplodoka , chwycić kostny kołnierz  triceraptosa. Pośród gigantycznych paproci i na wykopaliskach czekają nas niesamowite przygody.

ENCYKLOPEDIA PTAKÓW
Środek dydaktyczny zalecany przez ministra edukacji do nauczania biologii z higieną i ochroną środowiska na poziomie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej. Interaktywna, wirtualna Encyklopedia ptaków stanowi świat pełen dźwięków, barw i tysiąca informacji. To atrakcyjny program nie tylko dla miłośników przyrody. Nowoczesna technika pozwoliła wszechstronną wiedzę o ptakach zamknąć w ścianach niezwykłego muzeum. Ten ptasi Luwr kryje nie tylko wiele eksponatów i malowideł, ale również filmy o ptakach i nagrania ich śpiewu. Czekają tu na nas naukowe komentarze, a także gry i zabawy. Możemy udać się z wycieczką do muzeum ptaków, poczuć pasję ornitologa, wzlecieć orłem pod niebo, spróbować dogonić rozpędzonego strusia i zanurkowć a kormoranem. Po tych fascynujących przeżyciach można odetchnąć i posłuchać słowika lub obejrzeć w skupieniu mozaikę z Oasa de Calhariz. Możemy znaleźć się w centrum badań naukowych a zaraz potem w kolonii lęgowej pingwinów

ENCYKLOPEDIA  KOTÓW
To wyjątkowy program edukacyjny, z którym nauka staje się przygodą. Wirtualne muzeum kryje tak wiele obrazów, eksponatów, dźwięków i informacji,  że można je zwiedzać wiele razy, i zawsze odkryć coś nowego. Wiedza o kotach została odpowiednio uporządkowana, nietrudno więc poprzez indeksy i aktywne ikonki trafić do szukanych zagadnień. Muzeum można zwiedzać z przewodnikiem lub, jak koty, chodzić po nim własnymi drogami, oglądając to rysia, to panterę, uczestnicząc w grach i zabawach, czytając o zwyczajach kotów, słuchając kocich pomruków. Encyklopedia wyjaśnia, dlaczego oczy kota świecą w ciemnościach i dzięki czemu kot zawsze spada na cztery łapy.

ENCYKLOPEDIA  ROŚLIN  OZDOBNYCH
Encyklopedia jest polskim programem zawierającym bazę roślin obejmującą gatunki i odmiany przystosowane do naszych warunków klimatycznych, produkowane przez polskich szkółkarzy i ogrodników lub znajdujące się w kolekcjach krajowych arboretów i ogrodów botanicznych. Program pozwala wyszukac i obejrzeć zdjęcia roślin ozdobnych według dowolnie wybranych kryteriów  takich jak: nazwa polska lub łacińska, typ rośliny, pokrój, warunki siedliskowe(nasłonecznienie, wilgotność, rodzaj i odczyn gleby), mrozoodporność, zimozielność, wymiary (wysokość, szerokość), kolor i termin dekoracyjności, zastosowanie

WIDE  WORLD  OF  ANIMALS
Poznaj cudowny  świat zwierząt i odkryj sekrety natury. 360 stopniowe , panoramiczne środowisko,  którym porusza się i wydaje dźwięki ponad 700 gatunków zwierząt. Krótkie filmy video pozwalają stanąć "twarzą w twarz" z wieloma egzotycznymi stworzeniami, a 9 trójwymiarowych globów demonstruje wpływ , jaki mają na życie zwierząt  zjawiska zachodzące w środowisku naturalnym. Fantastyczne zdjęcia i sekwencje, animacje stworzone techniką poklatkową (np. filmowanie rozkwitu pąka róży) i rozległa specyfikacja każdego gatunku sprawia, że jest to najwspanialsza podróż w cudowny świat przyrody. Program jest w wersji angielskiej.

ENCYKLOPEDIA PRZYRODY
To multimedialne kompendium wiedzy o świecie ożywionym. Zawiera 1200 stron tekstu o fizjologii i anatomii człowieka oraz wszystkich gromad i typów rośłin i zwierząt, artykuły z zakresu ekologii, medycyny i ewolucji. Ilustracje i animacje pokazują przebieg procesów biologicznych oraz budowę narządów człowieka i zwierząt. Encyklopedia zawiera opisy 400 gayunków zwierząt i roślin ilustrowane zdjęciami, głosami i filmami. Galeria 45 doskonałej jakości sekwencji filmowych przedstawia zwierzęta w ich naturalnych środowiskach, zawiera m.in. unikalne filmy polskich polarników badających Antarktydę, nurków poznających rafy koralowe, filmy o przyrodzie Skandynawii i Polski, najciekawsze momenty z życia zwierząt Afryki.

LEKARZ DOMOWY
To poradnik zdrowia. Pozwala zorientować się co nam dolega, na czym polegają zlecone przez lekarza badania diagnostyczne, jakie jest działanie podstawowych leków, jak udzielić pierwszej pomocy itp. "Lekarz" może także "postawić diagnozę". Na podstawie wybranego symptomu chorobowego oraz odpowiedzi udzielanych przez pacjenta, program potrafi powiedzieć co może być przyczyną dolegliwości. Program zawiera bazy danych na temat chorób, ran i pierwszej pomocy, trucizn, testów medycznych, podstawowych lekarstw, diet oraz symptomów chorobowych. Jest to mini encyklopedia dla każdego.

ENCYKLOPEDIA SEKSU
To multimedialna kopalnia wiedzy na temat życia seksualnego człowieka. Leksykon zawierający ponad 800 bogato ilustrowanych artykułów pozwala dowiedzieć się więcej o narzęziach płciowych, antykoncepcji, o seksie antycznym i innych fascynujących zagadnieniach. Encyklopedia pomaga udoskonalić życie seksualne. Zawiera także rozdział dotyczący macierzyństwa i rozwoju człowieka. Encyklopedia to także poradnik, dzięki któremu można dowiedzieć się jak zaradzić 20 najczęściej spotykanym problemom seksualnym. Fachowy komentarz lektora wyjaśnia wiele problemów natury seksualnej. Program pod redakcją prof. Lew-Starowicza przeznaczony jest dla osób dorosłych i ma charakter wyłącznie poznawczy.

ASTRONOMIA

ENCYKLOPEDIA WSZECHŚWIATA
Multimedialna, interaktywna encyklopedia - wszechświat zbadany, nieznanyi zdobywany za pomocą teleskopów, sond kosmicznych i w pracowniach naukowców. Wielka wyprawa w nieznane: z obserwatorium astronomicznego i stacji kosmicznych do krańców kosmosu, w odległe galaktyki i inne wymiary. Zawiera 500 ilustracji i zdjęć, 28 sekwencji wideo, 82 animacje, 120 min. dźwięku. Poznaj tajemniczy świat nad naszymi głowami w wirtualnym planetarium, zbuduj rakietę na Marsa, wyląduj na Księżycu, wysłuchaj realacji ze statku Apollo 13, zobacz jak powstał wszechświat i w jaki sposób można przestać istnieć, zachwycić się pierścieniami Saturna. Jesteś przecież dzieckiem wszechświata.

ENCYKLOPEDIA KOSMOSU
Interaktywny program zawierający kompendium wiedzy o podboju przestrzeni kosmicznej. W pełni multimedialna struktura programu zamienia zdobywanie wiedzy w ekscytującą przyrodę. Encyklopedia kosmosu zawiera ponad 4000 stron tekstu, 1588 unikalnych barwnych fotografii, zestawienia wydarzeń znaczących dla podboju przstrzeni kosmicznej, począwszy od 1957 roku, słownik w którym można odnaleźć znaczenie ponad 5000 słów i terminów, interesujące fragmenty filmów pokazujących m.in.start V-2 lądowanie człowieka na Księżycu, start wahadłowca Columbia, a także animacje 3D, podczas których lektor przedstawia ciekawe zagadnienia z zakresu fizyki, astronomii i kosmonautyki.

ZIEMIA WE WSZECHŚWIECIE
Dysk składa się z 5 rozdziałów: Wszechświat, Gwiazdy i materia międzygwiezdna, Układ Słoneczny, Ziemia oraz instrumenty astronomiczne. Znajdują się w nich szczegółowe omówienia ponad 550 zagadnień. Oprócz tekstu i zdjęć na dysku znajdują się filmy, animacje oraz elementy interaktywne. Zagadnienia ułożone od najogólniejszych do coraz bardziej szczegółowych.Układ taki ułatwia poruszanie się po dysku i poznawanie kolejnych zagadnień astronomicznych ze wszystkimi gwiazdozbiorami nieba północnego i południowego oraz położeniem najważniejszych gwiazd. Bardzo bogaty materiał ilustracyjny oraz starannie opracowany tekst zapewnia długie godziny fascynującej podróży po najodleglejszych galaktykach, planetach Ukladu Słonecznego oraz Ziemi widzianej z Kosmosu.

FIZYKA

Program przeznaczony jest dla uczniów i absolwentów szkół średnich, którzy chcą powtórzyć w krótkim czasie wiedzę z fizyki z zakresu szkoły średniej. Program szczególnie przydatny jest dla osób przygotowujących się do matury i egzaminów na wyższe uczelnie. polecany jest również dla nauczycieli jako pomoc dydaktyczna. Wiadomości zawarte w programie opracowane były na podstawie obowiązujących podręczników dla liceum ogólnokształcącego i "Minimum programowego". Zakres materiału dobrany został tak, aby w ciągu kilkudziesięciu godzin można było opanować wszystkie najważniejsze informacje z fizyki.

MATEMATYKA

TESTY : MATEMATYKA
Program edukacyjny dla uczniów szkół średnich, maturzystów i kandydatów na studia przeznaczony do testowania i ugruntowania wiedzy z matematyki - równania liniowe, geometria figur płaskich, ciągi i funkcje proste.

SZTUKA-FILM

LEKSYKON POLSKICH  FILMÓW  FABULARNYCH
Zawiera informacje o 1316 filmach fabularnych, kinowych i niektórych telewizyjnych. Prezentuje czołówkę każdego filmu i streszczenie. Większość filmów opatrzona jest fotosem. Sekwencje filmowe uzupełniają informacje o 55 filmach. Leksykon oparty jest na drugim wydaniu wersji książkowej.

ENCYKLOPEDIA MALARSTWA
To multimedialna ilustracja ludzkich osiągnięć, marzeń i ideałów przelanych na płótno lub papier. Stanowi ona wspaniały przewodnim po epokach i prąach malarskich, zawiera żciorysy 100 najslynniejszych malarzy i opisy prawie 500 dzieł. Uzupełnione jest to także o 10 filmowych wykładów z teorii malarstwa. Encyklopedia malarstwa umożliwia w prosty i szybki sposób dotarcie do wybranego twórcy i jego najslynniejszych dzieł, obszerny system odnośników pozwala na łatwe poruszanie się po epokach; prądach malarskich i umieszczanie twórczości malarskich w kontekście historycznym i filozoficznym. Całość uzupełnia multimedialny quiz.

HISTORIA SZTUKI
Multimedialna wędrówka po historii sztuki, przygotowana przez pracowników naukowych Muzem Sztuki w Łodzi, omawia wszystkie epoki i prąy w sztuce, zawiera bogate informacje 0 230 malarzach i architektach, 12 godzin komentarza i 837 reprodukcji przedstawia ich dzieła, a 20 pełnoekranowych animacji pokazuje konstrukcję najsłynniejszych budowli. Wyjaśniono też kilkaset pojęć z zakresu teorii sztuki oraz przedstawiono muzykę charakterystyczną dla każdej z epok.

MUZYKA

SŁOWNIK  SZKOLNY " MUZYKA
Słownik przeznaczony jest  dla wszystkich interesujących się muzyką. Zawiera hasła - terminy teoretyczne i historyczne, odnoszące się do stylów, gatunków i form muzyki poważnej, jazzu i muzyki  rozrywkowej, popularyzowanej w środkach masowego przekazu. Użytkownik znajdzie tu również hasła dotyczącej szeroko pojętej kultury muzycznej, poświęconym np. słynnym teatrom operowym, stowarzyszeniom czy zespołom muzycznym. Słownik zawiera ok. 1100 haseł ułożonych w porządku alfabetycznym. W tekstach haseł zastosowano odsyłacze, działające na zasadzie hipertekstu, oraz specjalne mechanizmy  ułatwiające wyszukiwanie wiadomości. Wydanie zawiera mnóstwo ilustracji, kolorowych fotografii, nagrań dźwiękowych i wideo, pomagających zrozumieć notację muzyczną, podstawowe pojęcia teoretyczne oraz przedstawiających ważniejsze instrumenty muzyczne. Dodatkową atrakcją programu są interakcje, które pozwalają zapoznać się z tematyką niektórych haseł czy - po prostu - używać komputera jako "inteligentnego" instrumentu muzycznego.

NAUKI TECHNICZNE

JAK TO DZIAŁA
Fascynujący przewodnik po magicznym świecie urządzeń, wynalazkow i odkryć. To kompletna i pełna humoru encyklopedia techniki. Animacje, filmy, dowcip oraz osoba przewodnika, Wielkiego Włochatego Mamuta, sprawiają, że wyjaśnia on zasady działania urządzeń - od rakiety po otwieracz do konserw i podstawowe prawa fizyki w sposób bardziej sugestywny niż każda książka. Warsztat, w którym przybyszów wita przyjazny głos wynalazcy, to magiczne miejsce. Urządzenia za dotknięciem kursora poruszają się i wydają dźwięk. Stąd każdy odkrywca wyrusza w podróż przez krainę urządzeń, praw techniki i fizyki oraz historii wynalazków i tych, ktorzy jątworzyli. Księga wynalazkow to biografie ludzi , którzy wywarli wielki wpływ na naszą cywilizację, w tym Polaków. Program zawiera 1500 stron tekstu, 1000 ilustracji, 300 animacji, 22 filmy, 80 minut dźwięku.

HISTORIA

II   WOJNA  ŚWIATOWA 1939-1941."NIEMIECKIE  ZWYCIĘSTWA"
To multimedialny leksykon komputerowy, pomagający w nauce historii. Dedykowany uczniom klas VIII szkół średnich, a także maturzystom i kandydatom na studia. Program ten obejmuje okres od zakończenia Wojny Obronnej Polski w 1939 do końca 1941, czyli Bitwy Moskiewskiej i japońskiej agresji na Stany Zjednoczone. W programie zamieszczone zostało blisko 500 archiwalnych zdjęć , ponad 45 min. oryginalnych nagrań dźwiękowych (komunikaty, przemówienia, wspomnienia uczestników wydarzeń itp), 18 fragmentów kronik filmowych oraz 7 godz. tekstu. Całość  zobrazowana jest dodatkowo przy użyciu 20 map poglądowych. Program został opracowany w oparciu o encyklopedie, podręczniki historii i fachowe opracowania. Zawarty test pozwala na sprawdzenie nabytej wiedzy.

.HISTORIA  NAJNOWSZA  PO  ROKU  1945
To multimedialny przewodnik dla maturzystów, uczniów i nauczycieli. Program zawiera: tekst z ponad 600 stron maszynopisu, ponad 2 tys. pytań  tekstowych i egzaminacyjnych, ponad 30 min. filmów archiwalnych i ponad 30 min. archiwalnych nagrań radiowych. Program jest bardzo przydatny głównie dla zdających maturę z historii oraz ubiegających się o indeks wyższej uczelni na kierunkach: socjologia, nauki polityczne, dziennikarstwo, stosunki międzynarodowe prawo itp. Program zawiera znakomicie napisane teksty i dobrze opracowane pytania wzbogacone o filmy, nagrania, sylwetki postaci historycznych, mapy oraz zdjęcia.

HISTORIA : STAROŻYTNOŚC. OŚWIECENIE
Ten program to fascynująca wyprawa w przeszłość od czasów najdawniejszych aż po średniowiecze. To w pełni polski produkt traktujący w szczególny sposób historię naszej ojczyzny. Księga sama opowiada - każda jej strona czytana jest przez lektora. Kolorowe zdjęcia, ilustracje, mapy, filmy, które zabierają nas w tamte czasy. Będziemy na Akropolu, na stadionie w Olimpii, zobaczymy walki gladiatorów, Pompeje. Wybierzemy się do Krakowa aby podziwiać Wawel, Sukiennice, Ołtarz w Kościele Mariackim. Dodatkowo, co pewien czas napotkamy testy, które sprawdzą nasze wiadomości, a w razie kłopotów wskażą właściwą odpowiedź.

.HISTORIA  II  WOJNY  ŚWIATOWEJ: BLITZKRIEG
Pierwsza część wirtualnej encyklopedii "Blitzkrieg" czyli "błyskawiczna wojna" odsłania tajemnice tamtej epoki, epoki, która przesądziła o losach świata. Encyklopedia przedstawia historię broni, która przyniosła zwycięstwa niemieckiej armii, ukazuje wydarzenia okresu 1919-39, które doprowadziły do wybuchu II wojny światowej, prezentuje sylwetki najważniejszych polityków europejskich, a także dowódców  niemieckich i polskich. Encyklopedia skonstruowana została  jako podróż po wirtualnym biurze hitlerowskiego sztabu; jest więc dostęp do archiwów i ściśle tajnych dokumentów, jest pokój filmowy, jest przejście do pełnego sprzętu hangaru. Przewodnikiem po tym fascynującym świecie jest  sam Bogusław Wołoszański - twórca znakomitego cyklu telewizyjnego "Sensacje XX wieku", który osobiście objaśnia najważniejsze zagadnienia okresu przygotowań do " wojny błyskawicznej".

TESTY - HISTORIA OGÓLNA
Program dla uczniów szkół średnich, maturzystów i kandydatów na studia  przeznaczony do testowania i ugruntowania wiedzy z danego tematu. Obejmuje zakres wiedzy z historii ogólnej wykładanej w klasach  I - IV  dla zdających maturę i kandydatów na studia ( także dziennikarskie ).

TESTY - HISTORIA NAJNOWSZA
Obejmuje zakres wiedzy z historii najnowszej, historii konstytucjonalizmu itp. dla maturzystów  zdających historię oraz kandydatów na studia dziennikarskie, prawo, nauki polityczne, socjologie, stosunki międzynarodowe politologię itp. Program przeznaczony do sprawdzania i ugruntowania wiedzy.

TESTY - WIEDZA O  SPOŁECZEŃSTWIE ,  ŚWIAT  WSPÓŁCZESNY , POLSKA  WSPÓŁCZESNA
Obejmuje zakres wiedzy z historii najnowszej i wiedzy o społeczeństwie dla maturzystów zdających historię oraz kandydatów na studia dziennikarskie, prawo, nauki polityczne, socjologię, stosunki międzynarodowe, politologie itp. Program edukacyjny przeznaczony do testowania i ugruntowania wiedzy.

HISTORIA  EUROPY  MIĘDZYWOJENNEJ  KAMPANIA  WRZEŚNIOWA
Multimedialny leksykon komputerowy, wspomagający naukę historii. Dedykowany uczniom klas VIII szkół podstawowych, klas I i II szkół średnich i zawodowych, maturzystom i kandydatom na studia oraz wszystkim entuzjastom tematu. Program  przedstawia wydarzenia  ponad 50 różnych tematów: od rozbiorów Polski, przez dwudziestolecie międzywojenne, do bitwy pod Kockiem, a także biografie ponad 70 osób. W programie zawarty jest sprawdzian nabytych wiadomości. Do rozwiązania jest ponad 150 pytań, wybieranych losowo. Po zakończeniu testu można przejść do powtórki nie przyswojonych tematów. Wszystkie teksty z programu można dowolnie wykorzystywać przy pisaniu wypracowań i prac domowych. Teksty czyta znany lektor Tomasz Knapik.

HISTORIA ŚWIATA
W tym programie edukacyjnym historia całego świata - od prehistorii aż po współczesność, odAmeryki i Afryki do Europy, w tym Polski - to jedność, mimo wielości omawianych zagadnień politycznych, gospodarczych, kulturalnych, a także zróżnicowania formy graficznej. Wspaniałym dopełnieniem łamigłówki tysięcy faktów i dat są animacje, filmy dokumentalne, czytane przez lektora komentarze naukowe i fragmenty literackie oraz muzyka. Można zajrzeć do domu rzymskiego patrycjusza. Ściany rozstępują się. Oto atrium, pokój gościnny, kuchnia...Włączamy wideo. Na ekranie salutuje Piłsudski, po powierzchni Księżyca spacerują pierwsi ludzie, spada bomba atomowa na Hiroszymę...Jesteśmy świadkami wznoszenia najwspanialszych budowli na świecie, krwawych bitew i doniosłych odkryć.

OKSFORDZKA ENCYKLOPEDIA HISTORII ŚWIATA
Tom 1 - od prehistorii do 1800 roku
Encyklopedia zawiera 2500 artykułów hasłowych, ponad 700 ilustracji, 47 interaktywnych map, tabele, poczet królów, dynastie świata. Poprawna wymowa ponad 700 nazwisk i nazw w kilku językach obcych, 90 minut muzyki z różnych stron świata oraz sekwencje filmowe.
Tom 2 - od roku 1800 po dzień dzisiejszy
Encyklopedia zawiera 2260 artykułów hasłowych, ponad 1000 ilustracji, 200 interaaktywnych map, wymowę 900 nazwisk i nazw obcych, muzykę z różnych stron świata, 50 minut sekwencji filmowych, archiwalne nagrania słynnych polityków, komentarze do filmów i ilustracji, tabele, poczet królów, dynastie świata.

DZIEJE PRL
Multimedialne wydanie serii książkowej pod tym samym tytułem /18 zeszytów/. Program przeznaczony dla wszystkich zainteresowanych najnowszą historią naszego kraju. Wydanie rozszerzone, poprawione i uzupełnione w stosunku do wersji książżowej. Zawiera m.in. 2000 stron tekstu rzetelnie i obiektywnie przedstawiającego powojenne dzieje Polski, szczegółowe kalendarium, notki biograficzne kluczowych postaci, 1300 zdjęć, kilkadziesiąt sekwencji video, w tym specjalnie zrealizowany film "Dzieje PRL w 10 minut", 40 minut archiwalnych nagrań dźwiękowych, interaktywne mapy.

NAUKA I WIEDZA

MILIARD  W  ROZUMIE
"Miliard w rozumie"  to emocjonująca gra edukacyjna - teleturniej na monitorze komputera. Tak jak w programie Janusza  Weissa losujemy pytania z różnych dziedzin, rozwiązujemy zadania, zgadujemy hasła. Program zawiera ponad 5000 zadań z 20 dziedzin w postaci 10 różnych gier. W zabawie mogą brać udział dzieci, młodzież i dorośli. Dla  tych starszych przygotowano trudniejsze zadania: chronologia olimpiad, szukanie na mapie miasta, w którym urodził się sławny człowiek, rozpoznawanie wzorów związków chemicznych albo stylów w architekturze i malarstwie
Wiedza i Życie. Miesięcznik - 1996/1997

SPORT

ENCYKLOPEDIA SPORTU
Encyklopedia sportu  /2 płyty CD.-ROM/  to pierwsze polskie multimedialne kompendium wiedzy o sporcie. Dzięki wielu odnośnikom i metodom szukania umożliwia łatwe odnalezienie potrzebnych informacji. Encyklopedia pozwala poznać historię i zasady stu dyscyplin sportowych ilustrowane animacjami i 90 minutami doskonałej jakości filmów m.in. z archiwów Telewizji Polskiej. Encyklopedia zawiera także artykuły o wszystkich letnich i zimowych olimpiadach nowożytnych oraz kompletną klasyfikację medalową a Paweł Nastula opowiada w wywiadzie o igrzyskach w Atlancie. Życiorysy ilustrowane zdjęciami pozwalają poznać osiągnięcia 280 najsłynniejszych sportowców Polski i świata. Kilkaset tabel wyników pomaga prześledzić historię zmagań sportowych i rozwój  rekordów w większości dyscyplin sportowych.
Encyklopedia sportu

GRAFIKA

WIELKA  KOLEKCJA  KLIPARTÓW
Wielka kolekcja klipartów firmy Artmedia  to ponad  2000 starannie wyselekcjonowanych i tematycznie uporządkowanych klipartów. Nowość na rynku!  Ponad 500 kolorowych klipartów wektorowych w formacie WMF, doskonale nadających się do upiększania dokumentów. Wszystkie kliparty obsługiwane są przez przyjazny użytkownikowi system menu. Pozwala on  na przeglądanie, powiększanie, zapisywanie na twardy dysk lub schowka wybranych przez użytkownika klipartów. Każdy z klipartów jest opisany i przyporządkowany do następujących grup tematycznych: Bajka, biuro, informacja, inne, jedzenie, komputer, muzyka, narzędzia, okazje, portret, ramki, rośliny, sport, ubrania, zwierzęta.
Wielka kolekcja klipartów

Opisy programów pochodzą z treści zawartej na ich opakowaniu

| powrót do góry |

| strona główna | |programy multimedialne|